Re-integratie

Een hele stap

Het kan een hele stap zijn om in gesprek te gaan over jouw situatie en de oorzaken van de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Het is daarom goed om te weten dat Bureau Ben Anders jou centraal stelt, niet oordeelt en zorgvuldig -samen met jou- de mogelijkheden in kaart brengt.
Indien re-integratie binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is, verzorgt Bureau Ben Anders Spoor 2 trajecten. Bureau Ben Anders is ook partner van UWV en heeft een contract met UWV voor het re-integreren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals bijvoorbeeld een Ziektewet, WIA, WAJONG of WAZ-uitkering.

Het doel is uiteindelijk duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt, en dat werkt alleen als jij echt op je plaats bent.

UWV biedt verschillende trajecten aan:

Werkfit

Wanneer jij – om welke reden dan ook – nog niet klaar bent om terug te keren in een betaalde baan of om als ondernemer weer aan de slag te gaan, kan Bureau Ben Anders jou begeleiden in een Werkfit traject. Gedurende een aantal maanden zetten wij voorbereidende stappen om weer fit (Werkfit) te worden. Samen zoeken wij uit of jij terug wilt keren in jouw oude beroep, of dat er wellicht andere geschikte mogelijkheden zijn. Misschien zijn er omstandigheden in jouw leven op medisch, sociaal of financieel gebied die aandacht behoeven om weer goed te kunnen functioneren? Tijdens het Werkfit traject zoeken we het uit en werken wij samen aan een oplossing. Ook is het mogelijk om werkervaring op te doen als vrijwilliger of om een opleiding of cursus te volgen die jou een betere kans op de arbeidsmarkt geeft.

Naar werk

In het Naar Werk traject worden er concrete stappen gezet. Je hebt een goed beeld van de werkzaamheden en werkomgeving die bij jou passen. Ook heb je jouw privéleven zodanig op orde dat er geen belemmeringen zijn om te solliciteren naar een betaalde baan of om te starten als zelfstandig ondernemer. Bureau Ben Anders helpt je bij het online researchen, netwerken en bij jouw gehele schriftelijke, verbale en fysieke presentatie op de arbeidsmarkt en is een klankbord voor alle vragen die je in deze fase hebt. Door ons grote netwerk en kennis van de arbeidsmarkt adviseren wij over arbeidsbemiddelaars en dragen waar mogelijk geschikte vacatures aan. Wij zijn pas tevreden als jij met enthousiasme een nieuwe professionele stap hebt gezet.

Modulair

Voor wie nog niet toe is aan een Werkfit- of een Naar Werk traject zijn er verschillende Modulaire trajecten. Wellicht heb je bijvoorbeeld moeite om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer omdat je door omstandigheden in een isolement bent geraakt? Specifieke op jouw situatie afgestemde begeleiding in een modulair traject is dan een optie. Ook Begeleiding bij Scholing behoort tot de mogelijkheden. Bureau Ben Anders geeft jou tijdens dit traject de coaching en de nodige handvatten om jouw opleiding tot een succesvol einde te brengen. Het UWV bepaalt welk traject voor jou het best passend is.